Bouwfysica

Coördinator Kennisbank Bouwfysica

KennisbankBouwfysica

In opdracht van Stichting Kennisbank, TU-Delft.

Coördinator Handboek Bouwfysische Kwaliteit Kantoren

In opdracht van de Nederlands Vlaamse Bouwfysica vereniging.

Initiatiefnemer en lid ontwikkelgroep Green Deal Circulaire Gebouwen 2015

Docent Bouwfysica

Aan Vitruvius opleidingen gaf P2P-consult college aan bouwkostendeskundigen.

Begeleiding Masterthesis universiteit Liège/Arlon, stagaires Hogeschool Zuyd en Open Universiteit Heerlen